INVIGNINGSFEST! 🎉 Just nu får du 50% rabatt på en ny hemsida, eller på uppdatering av din befintliga site. Du hittar erbjudandet här 👈

juni 15, 2024

Hur du designar en tillgänglighetsanpassad hemsida

Universell design

Så hur designar du en tillgänglighetsanpassad hemsida? Ett bra sätt är att börja med att implementera Universell design. Universell design är en designprincip som strävar efter att skapa produkter, miljöer, program och tjänster som kan användas av alla människor utan behov av anpassning. När du använder principerna för universell design kan du skapa en webbplats som alla kan använda, oavsett deras förmågor. Här ska vi dyka ner i dessa principer och ge dig några praktiska tips på vägen.

Enkel och intuitiv användning

Enkel och intuitiv användning är en av de grundläggande principerna för universell design, precis som på en tillgänglighetsanpassad hemsida. Det betyder att din hemsida ska vara lätt att förstå och använda för alla besökare. Tänk dig att någon besöker din hemsida för första gången. De ska snabbt kunna hitta det de letar efter utan att behöva tänka efter. Men hur gör du det? Börja med en tydlig och logisk navigationsstruktur. Använd enkla ord och undvik onödig jargong. Om du har en e-handelswebbplats, gör det enkelt att hitta och köpa produkter. Kort sagt, se till att användarupplevelsen är så smidig som möjligt.

Förståelig information

På en tillgänglighetsanpassad hemsida är det viktigt att informationen är lätt att förstå. Använd ett enkelt och klart språk som är lätt att läsa och förstå. Undvik tekniska termer och komplicerade meningar som kan förvirra användarna. Det kan också vara bra att använda visuella hjälpmedel, som bilder och ikoner, för att göra informationen mer lättillgänglig.

Tolerans för fel

Ingen är perfekt, och det gäller även när man använder en hemsida. En viktig princip för universell design är därför att bygga in tolerans för fel. Det betyder att en tillgänglighetsanpassad hemsida ska vara förlåtande och hjälpa användarna att rätta till misstag. Ett enkelt exempel är att ge tydliga och hjälpsamma felmeddelanden om någon fyller i ett formulär fel. Ge också användarna möjlighet att ångra handlingar eller korrigera misstag utan att behöva börja om från början. På så sätt blir användarupplevelsen mindre frustrerande och mer tillgänglig.

Anpassningsbar design

Anpassningsbar design handlar om att skapa en hemsida som kan användas av så många som möjligt, oavsett deras fysiska eller kognitiva förmågor. Det innebär att tänka på olika typer av användare och deras behov redan från början av designprocessen. Till exempel, tänk på hur din hemsida fungerar för personer med synnedsättning, hörselnedsättning eller motoriska svårigheter. Använd tekniker som responsiv design för att säkerställa att din hemsida fungerar bra på alla enheter. Genom att tänka på tillgänglighet redan från början kan du skapa en tillgänglighetsanpassad hemsida som är inkluderande och användbar för alla.

Typsnitt och textstorlek

Välj läsbara typsnitt och anpassa textstorleken

Först och främst är det viktigt att välja ett typsnitt som är lättläst. Sans-serif-typsnitt som Arial, Verdana och Helvetica är ofta bättre val än serif-typsnitt som Times New Roman, eftersom de är enklare att läsa på skärmen. Undvik typsnitt som är för dekorativa eller komplicerade, eftersom de kan vara svåra att tyda, särskilt i mindre storlekar. Tänk på att enkelhet ofta är nyckeln till bra läsbarhet.

Textstorleken spelar en stor roll för en tillgänglighetsanpassad hemsida En bra grundregel är att ha en standardtextstorlek på minst 16 pixlar. Detta säkerställer att texten är tillräckligt stor för att läsas utan ansträngning.

Bild som demonstrerar en tillgänglighetsanpassad hemsida med bra typsnitt och kontrast

Färger och kontraster för bättre läsbarhet

Färger och kontraster spelar en stor roll när det kommer till att designa en tillgänglighetsanpassad hemsida. När du designar din tillgänglighetsanpassade hemsida är det viktigt att tänka på hur färgerna påverkar användarnas upplevelse. En väl vald färgpalett kan göra din hemsida både estetiskt tilltalande och lätt att navigera. Här är några tips och tankar kring hur du kan använda färger och kontraster för att förbättra läsbarheten på din hemsida.

Välj rätt färgkombinationer

Att välja rätt färgkombinationer är en av de viktigaste aspekterna av webbdesign. Du vill ha färger som kompletterar varandra och skapar en harmonisk helhet. Samtidigt är det viktigt att tänka på kontrastnivåerna mellan text och bakgrund. Om kontrasten är för låg kan texten bli svår att läsa, särskilt för personer med synnedsättning. En bra regel är att använda mörk text på ljus bakgrund eller ljus text på mörk bakgrund. Detta skapar en tydlig kontrast som gör texten lättare att läsa för alla.

Använd färger strategiskt

Färger kan användas för att vägleda användarnas uppmärksamhet och göra det lättare för dem att hitta viktig information. Till exempel kan du använda en stark färg för knappar och länkar så att de sticker ut från resten av innehållet. Det är också bra att vara konsekvent med färganvändningen på din hemsida. Om du använder samma färger för samma typer av element skapar du en igenkännbar struktur som hjälper användarna att navigera. Undvik dock att använda för många olika färger, eftersom det kan skapa en rörig och distraherande upplevelse.

Tänk på färgblindhet

Färgblindhet är vanligare än du kanske tror, och det är viktigt att ta hänsyn till detta när du designar din hemsida. Cirka 8% av män och 0.5% av kvinnor har någon form av färgblindhet. Genom att skapa en tillgänglighetsanpassad hemsida bjuder du alltså in ca 5 % fler användare. För dessa användare kan vissa färgkombinationer vara svåra att skilja åt. Ett enkelt tips är att undvika att använda röd och grön tillsammans, eftersom dessa färger ofta är svåra att skilja åt för färgblinda personer. Istället kan du använda andra visuella indikatorer som ikoner eller text för att förmedla viktig information.

Bild som demonstrerar olika typer av färgblindhet, visualiserar hur det kan se ut på en inte tillgänglighetsanpassad hemsida

Använd kontrastverktyg

Det finns många verktyg tillgängliga online som kan hjälpa dig att kontrollera kontrasten på din hemsida. Dessa verktyg kan ge dig en tydlig indikation på om texten och bakgrunden har tillräcklig kontrast för att vara läsbar. Jag brukar använda Are My Colors Accessible for att checka vilka färger som kan användas ihop. Det finns även bra verktyg för att ta från tillgängliga färgpaletter, jag gillar denna färgpalettsgenerator. Dessa två hemsidor hjälper massor mig i skapandet av en tillgänlighetsanpassad hemsida.

Användning av alt-text och bildbeskrivningar

Att använda alt-text och bildbeskrivningar är en viktig del av att skapa en tillgänglighetsanpassad hemsida. Det hjälper inte bara användare med synnedsättning att förstå innehållet på din hemsida, utan förbättrar också din sökmotoroptimering (SEO). Här är några tips och råd för att göra dina bilder mer tillgängliga och användarvänliga.

Varför alt-text är viktigt

Alt-text, eller alternativ text, är en kort beskrivning av en bild som visas om bilden inte kan laddas. Den läses också upp av skärmläsare för personer med synnedsättning. Genom att inkludera alt-text kan du se till att alla användare får samma information, oavsett om de kan se bilden eller inte. Tänk på alt-text som en möjlighet att beskriva vad bilden visar på ett kortfattat och tydligt sätt.

Hur du skriver bra alt-text

Att skriva bra alt-text handlar om att vara specifik och relevant. En bra alt-text beskriver vad bilden visar och varför den är viktig. Om du till exempel har en bild på en glad kund som använder din produkt, kan alt-texten vara ”Glad kund använder vår produkt och ler mot kameran”. Det är viktigt att undvika generiska beskrivningar som ”Bild” eller ”Foto”. Istället ska du ge användaren en tydlig bild av vad som visas. Kom ihåg att hålla det kortfattat – helst under 125 tecken.

Alt-text för dekorativa bilder

Inte alla bilder behöver alt-text. Om en bild är rent dekorativ och inte tillför någon information till innehållet kan du lämna alt-texten tom. Detta signalerar till skärmläsare att de kan hoppa över bilden. Men var noga med att bara göra detta för bilder som verkligen inte har något informationsvärde. Dekorativa element som till exempel bakgrundsbilder kan ofta utelämnas från alt-text.

Hur alt-text påverkar SEO

Alt-text är inte bara viktigt för tillgänglighet, det kan också förbättra din SEO. Sökmotorer använder alt-text för att förstå vad en bild visar och hur den relaterar till sidans innehåll. Genom att inkludera nyckelord i din alt-text kan du öka chansen att din sida rankas högre i sökresultaten. Men undvik att stoppa in nyckelord bara för sakens skull. Alt-texten ska alltid vara relevant och naturlig. Vill du veta mer om SEO? Spana in detta inlägg.

Vanliga misstag att undvika

Det är lätt att göra misstag när man skriver alt-text och bildbeskrivningar. Ett vanligt misstag är att vara för vag eller generell. En annan är att överdriva och göra texten för lång. Kom ihåg att alt-text ska vara kort och koncis. Undvik också att repetera information som redan finns i den omgivande texten. Om en bild visar något som redan beskrivs i texten, behöver du inte upprepa det i alt-texten.

Exempel på en dålig alt text: ”Person på ramp.”

Exempel på en bra alt-text: ”En person i rullstol använder en ramp för att komma in i en byggnad.”

Checklista för en tillgänglighetsanpassad hemsida

  1. Tydlig och logisk navigationsstruktur
  2. Använd enkelt språk
  3. Ge möjlighet att ändra textstorlek.
  4. Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund
  5. Inkludera alt-text för bilder.
  6. Använd läsbara typsnitt.
  7. Implementera responsiv design.
  8. Ge tydliga felmeddelanden och möjligheter att rätta till misstag utan att börja om.

Lycka till med tillgänglighetsanpassningen av din hemsida!

Fortsätt läsa

Färgpsykologi: Så väljer du färger för webben

Färgpsykologi: Så väljer du färger för webben

Hur olika färger påverkar känslor och beteenden Har du någonsin undrat varför vissa färger får dig att känna dig glad, medan andra kanske gör dig lugn eller till och med lite orolig? Det är ingen slump. Färger har en kraftfull inverkan på våra känslor och beteenden....

Mobilanpassad hemsida: Ett måste 2024

Mobilanpassad hemsida: Ett måste 2024

55% av all trafik på nätet sker från mobila enheter. Faktum är att från och med 5 juli 2024 baserar google alla sina sökresultat på mobilversionen av hemsidor. Har du en webbplats som inte är mobilanpassad riskerar du alltså att inte indexeras på sökmotorer. I så fall...